Things to do in Chengdu

Destinations  

Panda Breeding Center

   

Qingyang Temple

   

Wenshu Monastery

   

Jinli Pedestrian Street

   

Shufeng Sichuan Opera House

   

Chunxi Road Shopping District

   

Tianfu Square

   

Wuhou Temple

   

Dufu’s Cottage

   

Leshan Giant Buddha

   

People’s Park

   

Happy Valley Amusement Park

   

Jinsha Excavation Site

   

Qingcheng Mountain

   

Sanxingdui Museum

   

Tibetan Quarter

  

Mi Xun Spa & Tea House

   

Mount Emei

   

Sichuan Museum

   

Private tours you may order

Giant Pandas, Jinli Street, & Kuanzhai Xiang Zi

   

 USD 137

Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding

   

 USD 113

        West Pearl Tower Admission               

   

  USD 11

        Chengdu Cultural Day Tour                   

   

 USD 258

               Leshan Giant Buddha                      

   

 USD 147

Sichuan Cuisine Museum & Cooking Experience

   

 USD 275

Dujiangyan Irrigation System & Mount Qingcheng                   

   

 USD 350

Jinsha Archaeological Site & Museum Admission

   

 USD 12

     Leshan Buddha & Mount Emei           

   

 USD 1178

Dujiangyan Panda Base & Dujiangyan Irrigation System

   

 USD 205

Panda & Leshan Buddha Tour with Bullet Train

   

 USD 372

 Chengdu Tour via Bamboo Bicycle            

   

 USD 110

Chengdu Heritage Sites

   

 USD 100

Huanglong National Park

   

 USD 104

Jiuzhai Valley

   

 USD 70

National Parks

   

 USD 1387

Sichuan Opera & Hot Pot Dinner

   

 USD 204

More things to do in Chengdu

 

Organising Universities

 

partnet1 partner2

 

Partner Universities

 

           

 

 

Publisher